Wspólna pasja przeciwnych horyzontów.

Nakładem Wydawnictwa Bellona ukazała się książka autorstwa brytyjskiej historyczki i pisarki Clare Mulley. Publikacja „Kobiety, które latały dla Hitlera. Prawdziwa historia Walkirii Fuhrera” przedstawia nam kronikę życia Hanny Reitsch i Melitty von Stauffenberg. Były one „jedynymi testowymi pilotkami aktywnie służącymi nazistowskiemu reżimowi… przyszły na świat w pionierskiej epoce lotnictwa, kiedy to żywiono nadzieję, że latanie zbliży narody”. Jednak I wojna światowa o sto osiemdziesiąt stopni zmieniła owe nadzieje. Autorka tej książki rzetelnie i skrupulatnie przedstawia nam losy kobiet, których cechą wspólną była ogromna pasja latania. I w zasadzie tylko ta miłość jednoczy te kobiety, gdyż różniły się w osądach dotyczących polityki Trzeciej Rzeszy.

Hannie Reitsch przyświecały ideologie patriotyczne z silnym nacechowaniem nazistowskim. Z kolei Melitta von Stauffenberg reprezentowała nieco odmienną opinię. Dodatkowo nie tylko musiała opierać się barierom powietrza podczas szybowania w przestworzach, lecz również musiała walczyć z barierami wynikającymi z jej pochodzenia. Jej ojciec był Żydem, dlatego też zmuszona była złożyć wniosek o uznanie statusu aryjskiego. Hanna była zagorzałą zwolenniczką polityki Fuhrera, co z kolei dla Melitty nie mieściło się w jej ideologii. Nawet brała czynny udział w „Operacji Walkiria” kiedy to doszło do nieudanej próby zabójstwa Adolfa Hitlera. Można zatem uznać, iż poznajemy historię dwóch kobiet o wspólnych pasjach, lecz odmiennych, przeciwnych horyzontach ich pożytkowania. To co łączy to lotnictwo, a to co dzieli to światopogląd.

Dzięki tej książce mamy możliwość dowiedzieć się, jak kreowała się owa pasja latania bowiem siedemnastoletnia Melitta Schiller już w tak młodym wieku fascynowała się szybownictwem. Natomiast Hanna Reitsch już jako siedmioletnia dziewczyna żywiła silne uczucia względem lotnictwa – „według rodzinnej legendy Hanna po raz pierwszy eksperymentowała z grawitacją w wieku czterech lat, kiedy to usiłowała skoczyć, z rozpostartymi ramionami, z balkonu na pierwszym piętrze”. Zapał jaki wkładała w swoją edukację zaowocował, gdyż „na początku 1932 roku Hannę zaproszono do wypróbowania nowego typu szybowca”. Niezwykle ważne informacje zawiera niniejsza publikacja. Ilustruje nam drogę dochodzenia tych kobiet, do realizacji swojej pasji latania. Niestety ich miłość do lotnictwa, była zaślepiona wiarą w słuszność polityki prowadzonej przez Fuhrera. Clare Mulley wzbogaciła tę książkę o liczne fotografie, dokumentujące przedstawiane fakty historyczne. Książka ta jest bogatym kompendium wiedzy, która dla wielu historyków, może być kopalnią odkrywczych faktów z zakresu lotnictwa niemieckich sił zbrojnych. Wszystkie fakty, które przedstawia autorka tej publikacji oparte są na prawdziwych wydarzeniach. Każdy rozdział opatrzony jest wykazem przypisów, natomiast na końcu książki znajdziemy listę wybranej bibliografii. Zatem wszelkie informacje mają udokumentowane oparcie w faktach, nie są wynikiem spekulacji, domysłów, lecz owocem skrupulatnej pracy, którą Autorka dzieli się z nami w postaci tej bogatej publikacji. Warto do niej sięgnąć, by poznać historię kobiet, które poświęciły się lotnictwu, kobiet, które dążyły do realizacji swoich pasji.

Clare Mulley w sposób rzetelny przedstawiła nam sylwetki dwóch kobiet. To co ważne nie osądza nie feruje wyroków, lecz merytorycznie przedstawia historyczne fakty o dwóch kobietach, które w Trzeciej Rzeszy zrobiły wielkie kariery w lotnictwie wojskowym. Dzięki tej publikacji poznajemy „losy kobiet o różnych przekonaniach”, lecz wspólnej pasji latania. Książka ta stanowi niezwykła biografię dwóch kobiet, które wsławiły się w historię Trzeciej Rzeszy swoim niezwykłym zamiłowaniem to lotnictwa, dzięki czemu stały się najsłynniejszymi pilotkami w historii niemieckich sił zbrojnych. Historia, którą poznajemy może stanowić wyjątkowe tło do powieści fabularnej, o kobietach pełnych pasji oraz odwadze do jej realizowania w trudnych czasach. Powieść ta ukazałaby obraz dwóch kobiet jednej pasji, lecz o skrajnie odmiennych  poglądach ideologicznych. Warto sięgnąć po tę książkę, ponieważ jest ona źródłem wielu cennych informacji, lecz również ilustracją dwóch różnych charakterów. Polecam tę publikację wszystkim miłośnikom historii jak i każdemu, kto pragnie poznać siłę ludzkiego charakteru.

Za egzemplarz książki serdecznie dziękuję Wydawnictwu Bellona.

Dodaj komentarz