W czasie wojny szybciej się dorastało.

W czasie wojny szybciej się dorastało”, a już na pewno egzamin z dojrzałości jakiemu poddany został dwunastoletni wówczas Bronek jest świadectwem wystawionym przez okrutne doświadczenia wojenne. Te kilka miesięcy dla młodego Dzidka to życie w ciągłym strachu o własne życie, lęku, który towarzyszył mu przy każdym stawianym kroku w ucieczce ku wolności. Książka Piotra Tymińskiego to wyjątkowa lektura dla każdego z nas niezależnie od wieku, płci, sytuacji materialnej czy sympatii politycznych. Bowiem czym one są w obliczu walki o wolność – która jest najważniejszą wartością każdego człowieka – „Pragnienie wolności jest silniejsze niż wszelkie przeszkody”. A młodemu Bronkowi nie brakowało przeszkód jakie napotykał na swojej drodze. Fabularyzowana opowieść przedstawia heroiczną walkę młodego chłopca o autonomię swojego JA. Pierwszoplanowa narracja w powieści „Przybysz”, dodaje autentyczności i przybliża nas do bohatera tych zdarzeń, które ujmują emocje czytającego. Autor książki przedstawia bieg wydarzeń jakie doświadczył Pan Bronisław Przybysz, który dzieli się z nami wspomnieniami traumatycznych przeżyć, których doświadczył jak chociażby podczas atakowania niemieckich żołnierzy. Opis konających żołnierzy przeraża. Konsternacją napawa również zobrazowanie przeżyć jakie młode dziecko doświadczyło w bydlęcych wagonach, w których w uwłaczających warunkach był więziony i wieziony na roboty do Niemiec. Ogrom okrucieństwa przeraża, a siła walki jaką miał w sobie Bronek imponuje. Pomimo wcześniejszych prób ucieczki, podejmuje kolejną, gdyż poczucie wolności jest bodźcem do podjęcia decyzji, by walczyć o powrót w rodzinne strony, mobilizacją do podjęcia walki, która niweluje strach, a jedynym strachem jest utrata najbliższych – „Trzy najdłuższe miesiące mojego życia, w czasie których nieprzerwanie towarzyszyła mi myśl o powrocie do domu”. Piotr Tymiński ujmująco opisuje losy chłopca, który w czasie wojny nie bał się nieść pomoc sąsiadom, nie lękał się wspierać partyzantów. Historia przedstawiona w książce jest dowodem imponującej postawy Pana Bronisława, która zasługuje na uznanie, a dzięki Piotrowi Tymińskiemu możemy ją poznać i uświadomić sobie, że wojna zbiera najgorsze żniwa. Książka powinna być dla nas nauką pokory oraz szacunku wobec drugiego człowieka, gdyż nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić do jakiego stopnia człowiek człowiekowi może być wilkiem. Traumatyczne wspomnienia jakich doświadczył bohater, a które my poznajemy w tej publikacji poruszają do cna. Muszę przyznać, że recenzję tej książki pisze mi się ciężko, bowiem nie sposób, przelać na papier pełnie emocji, jakie dostarczyła mi ta lektura, nie jest łatwo opisać tego co towarzyszyło mi w poznawaniu prawdziwej historii. Myślę, że najlepszą rekomendacją książki „Przybysz”, jest fakt, iż dzięki niej postanowiłem poznać twórczość Pana Piotra Tymińskiego, nabywając wcześniejszą książkę autora „Wołyń. Bez Litości”. Zapewne też „Przybysz”, jest w moim życiu jedną z niewielu tych publikacji, do której wrócę niejednokrotnie, bowiem pamięć o taki ludziach jak Pan Bronisław powinna w nas trwać, a dzięki Piotrowi Tymińskiemu będzie żyła wiecznie. Książka powinna być również obowiązkową lekturą dla obecnych i przyszłych pokoleń, bowiem niesie z sobą wartości o których nie możemy zapomnieć, które należy pielęgnować ku przestrodze, by historia nie zatoczyła koła. Pragnę w tym miejscu podziękować Piotrowi Tymińskiemu za ciekawą i wartościową książkę z dedykacją, dzięki czemu miałem możliwość poznać historię człowieka – historię, która na zawsze pozostanie w mej pamięci i będzie miała w niej szczególne miejsce.


Dodaj komentarz